Formát souboru ,který je možno stáhnout z internetu.

   - jednotlivé položky jsou v uvedeném pořadí a odděleny středníkem


    Seznam položek :          Zkratka : 
     
   - poradi kravy dle SI        poradi
   - KRAVA               krava
   - jmeno kravy            jmenokrv
   - linie a registr otce        otec
   - jmeno otce             jmenoot
   - linie a registr otce matky     OM
   - jmeno otce matky          jmenoom
   - nazev chovatele          chovatel
   - nazev staje            staj
   - selidxkrv             sikrv
   - siprodukce             siprod
   - sikoncetiny            sikon
   - sivemeno              sivem
   - sizevnejsek            sizev
   - phmlk               phmlk
   - phtukpc              phtukpc
   - phtukkg              phtukkg
   - phblkpc              phblkpc
   - phblkkg              phblkkg
   - phsb                phsb
   - znamka za exterier-trida      tridaex
   - znamka za exterier-body      bodyex
   - phvyskriz             phvyskriz
   - phramec              phram
   - phsirkahrud            phshr           
   - phhloubtela            phhlt                    
   - phhranatost            phhra       
   - phsklzade             phskz           
   - phsirkzade             phsrz         
   - phpostzk              phpzz                              
   - phpostojzkb            phpzb      
   - phpaznehty             phpaz      
   - phpredniupv            phpuv        
   - phrozmstruku            phrps       
   - phdlkstr              phdst   
   - phhloubvem             phhlv
   - phvyskazuv             phvzu      
   - phzavesnyvaz            phzav        
   - phrozzadstruku           phrzs          
   - phsirzadup             phszu                                       
   - phkvakosti             phkvk             
   - phchodivost            phcho           
   - phmlechar             phmch           
   - phkapacita             phkap         
   - phstavbatela            phste          
   - phkoncetiny            phkon      
   - phvemeno              phvem          
   - phbodycelkemh           phbdcel