Interbull označení býků.

Formát datových vět souboru ke stažení:

 
Jednotlivé položky ve větách jsou odděleny středníkem. Soubor je možné zpracovávat např. programem Excel.
V prvé větě souboru jsou uvedeny pro příslušné sloupce zkratky, jejichž význam blíže specifikuje níže uvedená tabulka.
 

Položky věty.

Zkratka Význam
hodnoty ANO v případě, že býk má publikovány vlastní plemenné hodnoty
mezera v případě, že se vyskytuje jen v původech
  Mezinárodní označení býka
Označení býka podle země, ve které byl býk v Interbullu prvně registrován. Toto označení je také použito v ostatních souborech při publikování vlastních plemenných hodnot jako "mezinárodní označení býka".
Mezin-plem plemeno
zeme země
cislo číslo býka
  Národní označení býka
Označení v dalších zemích.
Pokud je býk identifikován ve více než dvou zemích, je uváděn  v následujicích větach, aniž by byly opakovaně vyplnovány údaje mezinárodního označení býka.
Narod-plem plemeno
zeme země
cislo číslo býka