Registrace býků z dovozů.

Formát datových vět souboru ke stažení:

 
Jednotlivé položky ve větách jsou odděleny středníkem. Soubor je možné zpracovávat např. programem Excel.
V prvé větě souboru jsou uvedeny pro příslušné sloupce zkratky, jejichž význam blíže specifikuje níže uvedená tabulka.
 

Položky věty.

Zkratka Význam
byk linie-registr býka
roknar rok narození
puv.zeme a us.cislo země původu a ušní (původní) číslo
oddil PK oddil PK
plemeno plemenná příslušnost
otec linie-registr otce
matka ušní číslo matky
ot.matky linie-registr otce matky