Čísla a jména v zemi původu.

Formát datových vět souboru ke stažení:

 
Jednotlivé položky ve větách jsou odděleny středníkem. Soubor je možné zpracovávat např. programem Excel.
V prvé větě souboru jsou uvedeny pro příslušné sloupce zkratky, jejichž význam blíže specifikuje níže uvedená tabulka.
 

Položky věty.

Zkratka Význam
byk linie-registr býka
ciselne linie-registr býka (číselná forma)
kodove jmeno kódové jméno
puvodni jmeno původní jméno
zemecislo otce původní číslo otce
zemecislo matky původní číslo matky
zemecislo OM původní číslo otce matky